Ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług (OWS)

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG (OWS) § 1. Zakres obowiązywania 1. Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług (zwane dalej OWS) mają zastosowanie do wszelkich umów i zamówień, których stroną dokonującą sprzedaży/wykonującą świadczenie usług jest INSTAENERGY Kinga Blacha (zwana dalej Sprzedającą) jeśli strony w formie pisemnej nie umówiły się inaczej. 2. Druga ...


Realizacje

Zobacz co wykonaliśmy dla naszych klientów